Stowarzyszenia ogrodowe zamiast PZD

Rozmowa z posłem na Sejm PiS Czesławem Hocem, o najlepszych według jego partii rozwiązaniach prawnych dotyczących ogródków działkowych.

Dlaczego w styczniu 2014 roku działkowcy mogą stracić uprawiane przez siebie ogrody działkowe?

- W lipcu 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował prawie połowę z 50 artykułów ustawy o ogrodach działkowych. Przepisy tracą moc 21 stycznia 2014 r. Do tego czasu, Sejm musi uchwalić nową ustawę. W przeciwnym razie działkowcy utracą podstawy prawne do legalnego uprawiania swoich ogródków działkowych.

Dzisiaj monopolistą w zarządzaniu, administrowaniu ogrodami działkowymi jest Polski Związek Działkowców. Osoby niezrzeszone mają problem z otrzymaniem, przydziałem działki. Czy można to zmienić?

- Tak! Działkowcy będą mogli zrzeszać się w Stowarzyszeniach Ogrodowych w celu utworzenia i prowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w skrócie ROD oraz obrony swoich interesów. Każdy ROD będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Ogrodowe, które będzie działało zgodnie ze statutem, z uchwalonym regulaminem. Stowarzyszenie ustanowi prawa do działki przez: umowę dzierżawy działkowej, czyli oddanie działki na czas nieoznaczony lub bezterminowe prawo użytkowania działki, jeśli nieruchomość, działka stanowi własność Stowarzyszenia albo została mu oddana w użytkowanie wieczyste.

Stowarzyszenie Ogrodowe nie będzie mogło odmówić przyjęcia w poczet członków działkowca mającego prawo do działki w ROD zgodnie ze statutem, zaś wystąpienie ze Stowarzyszenia Ogrodowego nie będzie mogło powodować jakichkolwiek ujemnych następstw dla działkowca, a w szczególności nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy! Centralnym organem administracji rządowej w zakresie ogrodnictwa działkowego będzie Minister Rolnictwa i Infrastruktury, Transportu, Budownictwa i GM lub Środowiska. Zatem, nie ma żadnego PZD.

Biorąc za przykład kołobrzeskie ogrody, widać, że wielu działkowców nie tylko hoduje kwiatki, warzywa, ale wynajmuje swoje altanki, a często są to po prostu dwukondygnacyjne domy, turystom i wczasowiczom. Czy chcecie wprowadzić przepisy, które będą uniemożliwiały taki proceder?

- Absolutnie tak! Działka musi być przeznaczona do zaspokajania potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. Będzie obowiązywać bezwzględny zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej. Jeśli działkowiec pomimo pisemnego upomnienia będzie nadal używał działki w sposób sprzeczny z regulaminem lub niezgodnie z jej przeznaczeniem, Stowarzyszenie Ogrodowe rozwiąże, wypowie umowę. Będzie to absolutnie przestrzegane w sposób symetryczny i równy wobec wszystkich ROD.

Jako lekarz może Pan powiedzieć, jakie walory zdrowotne mają ogrody działkowe?

- Zdrowi, według definicji WHO, to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niedomagania. Zatem, gdzie i kiedy można się czuć zdrowym, jeśli nie w swoim ogrodzie, pośród przepięknych kompozycji kwiatów i kwitnących drzewek owocowych, ze stałą świadomością i rozpierającą dumą, że jest to efekt pracy własnych rąk i włożonego serca. Kulminacja szczęścia to poczęstowanie sąsiada pysznym owocem czy zdrowym warzywem z własnej działki. Zatem, zdrowa i ekologiczna żywność, warzywa i owoce bez nadmiaru chemii – wszystko to jest ważne, ale równie ważne, a nawet ważniejsze, zgodnie z definicją zdrowia, jest poczucie wolności i spokoju działkowicza. Ponadto, integracja wielopokoleniowa. Na działce wszyscy się dobrze czują: działkowicze, ich dzieci, ich wnuczęta i prawnuczęta. Otoczenie soczystej zieleni na każdej działce, to nie tylko zielone płuca miast i osiedli, to fabryka tlenu. Wiem o tym, nie tylko jako lekarz, ale także jako ten, który kilka razy skorzystał z zaproszenia działkowiczów i przeżył to osobiście.

źródło: Gazeta Kołobrzeska

 

Biuro Poselskie Czesława Hoca w Koszalinie
ul.Plac Wolności 2-3, 75-950 Koszalin
tel.: 094 348 93 91,

 
 

Biuro Poselskie Czesława Hoca w Wałczu
ul. Kilińszczaków 17, 78-600 Wałcz

 

Biuro Poselskie Czesława Hoca w Sławnie
ul.Kościelna 1/3, 76-100 Sławno

Biuro Poselskie Czesława Hoca w Połczynie Zdrój
ul. Grunwaldzka 9-11, 78-320 Połczyn Zdrój